KIRJALUETTELO

LEPIDOPTERA (I - XIII):
I. HARRASTAJAOPPAAT
II. MACROLEPIDOPTERA
III. MICROLEPIDOPTERA
IV. MUNAT,TOUKAT,KOTELOT,GENITAALIT
V. FAUNISTISET JULKAISUT
VI. LAJILUETTELOT (Nomenklatuuri & Taksonomia)
VII. LENTOAIKAJULKAISUT
VIII. MELANISMIJULKAISUT
IX. SUOJELUJULKAISUT

X LEG. LUETTELOT
XI. MUUT PERHOSIIN LIITTYVÄT JULKAISUT
XII. HYÖNTEISKIRJALLISUUDEN YLEISTEOKSET

XIII. PERHOS- &HYÖNTEISNÄYTTELYT

MUUT KIRJAT (XIV - XVI):
XIV. MUIDEN HYÖNTEISRYHMIEN JULKAISUT
XV. KASVIKIRJALLISUUS.
XVI. VARIA (sekalaisia).

 

JULKAISUSARJAT
LUETTELO KIRJASTON JULKAISUSARJOISTA


Kirjaluettelot eivät ole täydellisiä. Niistä puuttuvat uusimmat teokset. Luettelot on tarkoitus saattaa ajan tasalle vuoden 2012 loppuun mennessä.
 

 
 

Kirjasto

Suomen Perhostutkijain Seuran kirjasto sijaitsee toimistossamme (Lämmittäjänkatu 2 A, Helsinki). Kirjasto on laaja käsittäen lähes kaiken pohjoisia Euroopan ja Aasian alueita käsittävän julkaistun perhosia käsittelevän kirjallisuuden. Kirjallisuutta on myös muun Euroopan ja maailman perhosista sekä muista hyönteisistä.

Julkaisusarjat käsittävät maailmanlaajuisesti yli 140 perhosia ja muita hyönteisiä käsittelevää erilaista sarjaa. Vanhimmat näistä sarjoista ovat ilmestyneet jo 1900 -luvun alkupuolelta asti. Vielä ilmestyvät sarjat täydentyvät sitä mukaan, kun uusia numeroita ilmestyy.
 

Käsikirjasto

Osa kirjaston kirjoista on eriytetty käsikirjastoksi, josta lainaaminen ei ole mahdollista. Käsikirjasto kattaa tärkeimmät pohjoisen Euroopan ja Aasian perhosten määrityskirjat ja kaiken suomeksi julkaistun perhoskirjallisuuden. Osaa käsikirjastossakin olevia kirjoja on useita kappaleita ja siten niitäkin on myös lainattavissa.


Kirjojen lainaus

Kirjojen lainaus on mahdollista toimiston aukioloaikoina. Laina-aika on pääsääntöisesti 2 kuukautta, jollei erikseen ole muuta sovittu. Tulemme lähitulevaisuudessa kehittämään pelisäännöt myös postitse tapahtuvalle "kaukolainaamiselle".