Ilmestyminen 2023

 

Numero Ilmestyy

Artikkelien viimeinen jättöaika

Tiedotusten viimeinen jättöaika

2023 /1 huhtikuu 2023 15.2.2023 1.3.2023
2023 /2 kesäkuu 2023 15.4.2023 15.5.2023
2023 /3 lokakuu 2023 30.8.2023 15.9.2023
2023 /4 joulukuu 2023 1.11.2023 15.11.2023

 

 

Paino - Tryckeri

Painotalo PunaMusta Oy
ISSN 0355-4791

  BAPTRIA

Julkaisija - Utgivare

Suomen Perhostutkijain Seura ry - Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf
Lehti postitetaan Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenille.

Osoitteenmuutokset Seuran toimistoon.


Toimitus - Redaktion

Vastaava päätoimittaja: Timo Leponiemi, Kultapiiskuntie 13, 05810 Hyvinkää, puh. 040-8099 887, e-mail: timo.leponiemi(at)yle.fi

Toimittajat:

Esko Tuomisto (taitto), e-mail: esko(at)neodes.fi

Jaakko Kullberg, Harmaahaikarankuja 3 E 9, 00940 Helsinki,
e-mail: jaakko.kullberg(at)gmail.com

Jari Kaitila, Kannuskuja 8 D 37, 01200 Vantaa, puh. 050-586 8531, e-mail:  jari.kaitila(at)perhostutkijainseura.fi

Timo Lehto, puh. 050-3383725, e-mail: timo.t.lehto(at)welho.com

Tieteellinen toimittaja: Lauri Kaila, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Hyönteisosasto, PL 17, 00014 Helsinki, puh. 09-19128679, e-mail: lauri.kaila(at)helsinki.fi

Ruotsinnokset: Magnus Östman, Finlands Natur, Nylandsgatan 24 A, 00120 Helsingfors, tel. 09-6122 2923, 040-768 5526, fax. 09-6122 2910, e-mail: magnus.ostman(at)naturochmiljo.fi