Ilmestyminen 2017

 

Numero Ilmestyy

Artikkelien viimeinen jättöaika

Tiedotusten viimeinen jättöaika

2016 /4 helmikuu 2017

15.1.2017

31.1.2017

2017 /1 huhtikuu 2017 28.2.2017 10.3.2017
2017 /2 kesäkuu 2017 15.5.2017 30.5.2017
2017 /3 lokakuu 2017 30.8.2017 15.9.2017
2017 /4 joulukuu 2017 15.11.2017 30.11.2017

 

 

Paino - Tryckeri

Kirjapaino Uusimaa, Porvoo
ISSN 0355-4791

  BAPTRIA

Julkaisija - Utgivare

Suomen Perhostutkijain Seura ry - Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf
Lehti postitetaan Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenille.

Osoitteenmuutokset Seuran toimistoon.


Toimitus - Redaktion

Vastaava päätoimittaja: Panu Välimäki, Lapinrauniontie 23 C 13, 90420 Oulu, puh. 040-7168 516, e-mail: panu.valimaki@oulu.fi

Toimittajat:

Timo Lehto (toimitussihteeri, taitto), Merimiehenkatu 8 B 29, 00120 Helsinki, puh.050-3383725, e-mail: timo.t.lehto@welho.com

Jaakko Kullberg, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Hyönteisosasto, PL 17, 00014 Helsinki,
e-mail: jaakko.kullberg@helsinki.fi

Jari Kaitila, Kannuskuja 8 D 37, 01200 Vantaa, puh. 050-586 8531, e-mail:  jari.kaitila@perhostutkijainseura.fi

Tieteellinen toimittaja: Lauri Kaila, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Hyönteisosasto, PL 17, 00014 Helsinki, puh. 09-19128679, e-mail: lauri.kaila@helsinki.fi

Ruotsinnokset: Magnus Östman, Finlands Natur, Nylandsgatan 24 A, 00120 Helsingfors, tel. 09-6122 2923, 040-768 5526, fax. 09-6122 2910, e-mail: magnus.ostman@naturochmiljo.fi