HYÖNTEISTIETOKANTA: VANHASTA UUTEEN

17.11.2017 12:31

Hyönteistietokannan käyttö loppuu vuoden 2018 alkupuolella

Valtakunnallisen Lajitietokeskuksen kolmivuotinen kehityshanke on edennyt syksyllä 2017 niin pitkälle, että kaikki keskeiset tietojärjestelmän osat ovat tuotantokäytössä. Kehitystyö toki jatkuu edelleen, mutta sen painotukset muuttuvat. Luontoharrastajille merkittävä muutos on edessä talven 2017-18 aikana, jolloin pitkään käytössä olleita erillisiä havaintojärjestelmiä aletaan liittää osaksi Lajitietokeskuksen uutta tietojärjestelmää.

Matti Virtalan kehittämä Hyönteistietokanta ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmä sulkeutuvat vuoden 2018 alkupuolella.
Tarkempaa aikataulua tiedotetaan SPS:n sivuilla ja Baptria-lehdessä myöhemmin.
Sulkemisen jälkeen Hyönteistietokannan ja Hatikan havainnot siirretään Lajitietokeskuksen laji.fi-portaalin yhteydessä toimivaan Vihko-havaintopalveluun. Kun suljettavien järjestelmien käyttäjätilit on yhdistetty käyttäjän luomaan Vihko-tiliin, Hyönteistietokantaan ja Hatikkaan tallennettuja omia havaintoja pääsee selaamaan ja muokkaamaan Vihkon kautta.

Vihko-havaintopalveluun tutustumisen voi aloittaa jo nyt rekisteröitymällä käyttäjäksi laji.fi-portaalissa.
Tarkemmat tiedot Hyönteistietokannan ja Hatikan sulkemisesta, tietojen siirrosta ja käyttäjältä vaadittavista toimepiteistä julkaistaan laji.fi-portaalissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Lajitietokeskuksen foorumilla osoitteessa foorumi.laji.fi voi käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä järjestelmien yhdistämiseen liittyvistä asioista.

Vuoden 2018 aikana pyrimme yhdessä Suomen Perhostutkijan Seuran ja muiden yhdistysten kanssa järjestämään koulutustilaisuuksia ja apua Lajitietokeskuksen uusien järjestelmien käyttöön niin, että kaikki palveluista kiinnostuneet pääsevät niitä hyödyntämään.

Tapani Lahti
Marko Tähtinen

Kirjoittajat kehittävät Lajitietokeskuksen tietojärjestelmää Luonnontieteellisen keskusmuseon ICT-tiimissä