SPS:n REKISTERISELOSTEET

22.05.2018 09:48

pävitetty "Jäsenet" sivuille

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ mukaiset rekisteriselosteet SPS:n ylläpitämistä rekistereistä: