PALLAS-OUNASTUNTURIN RAPORTTI

22.09.2022 10:31

Perhosselvitys 2004

Raportti on ladattu alasivulle "Jäsenet" kohtaan raportit.

Suora linkki sivulle tästä.

Raportissa esitetään Pallas-Ounastunturin kansallispuiston perhos- ja vesiperhoslajiston
selvityksen tulokset. Perusselvitys tehtiin vuosina 1998–2003. Lisäksi mukaan kerättiin
kaikki aikaisemmat havainnot alueelta.

Raportti sisältää:
● listat havaituista perhos- ja vesiperhoslajeista,
● kuvauksen lajiston yleis- ja erityispiirteistä,
● kuvaukset uhanalaisista, silmälläpidettävistä ja muista huomionarvoisista lajeista,
● perhosten kannalta mahdollisesti tarvittavat elinympäristöjen hoitotoimet sekä
● arvion jatkoselvitysten ja seurannan tarpeesta.

Alueelta on tavattu 463 perhoslajia, joista 188 on suurperhosia ja 275 pikkuperhosia, sekä 73
lajia vesiperhosia.