Jäsenlehti Baptria arkisto

Vuosikerrat 1976 - 1979
 

 


Baptrian Lajinimihakemisto


BAPTRIAT

Vuosikerrat 1980 - 1989

Vuosikerrat 1990 - 1999

Vuosikerrat 2000 - 2009

Vuosikerrat 2010 - 2015

Baptria suplementit

Kaikki vuosikerrat 1976 -->
(ei sisällysluetteloita)


SPS Kiertokirjeet

Kiertokirjeet 1955 - 1976

Kiertokirjeiden
lajinimihakemisto

 


 

 

 
Baptria 1976  nro 1
Esko Suomalainen, 1976, Suomen perhostutkijain seuran jäsenille, Baptria 1(1): 1.
Juha Viramo, 1976, Perhoskoverteista, Baptria 1(1): 2-8.
  (Nepticula luteella, Microsetia sexguttella, Incurvaria pectinea, Nepticula sorbi, Trifurcula weaveri,
   Lithocolletis junoniella, ym.)
Osmo Heikinheimo, 1976, Euroopan selkärangattomien kartoitus ja yhtenäiskoordinaatisto, Baptria 1(1): 9-14.
Svante Ekholm, 1976, Päiväperhosten runsaudenvaihteluista, Baptria 1(1): 14-15.
  (brassicae, apollo)
Vesa Varis, 1976, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 1(1): 15-18.
Jukka Jalava, Jorma Kyrki & Erkki Laasonen, 1976, Maalle uusia lajeja, Baptria 1(1): 21-24.
  (skraelingia, Dichror. cinerascens, Scr. petasitis, Ela. scirpi, Cos. stabilella, Parectopa gradatella)
 
Baptria 1976  nro 2
Kauri Mikkola, 1976, Pohjoisten Xestia-lajien vuorottaisvuotisesta lennosta ja ilmiön evolutiivisesta merkityksestä, Baptria 1(2): 25-32.
Erkki M. Laasonen, 1976, Kuusamon, Inarin ja Utsjoen perhoshavainnot kesällä 1976, Baptria 1(2): 32-33.
Vesa Varis, 1976, Suomen perhosten luettelon etikettipainoksen nimistömuutoksista, Baptria 1(2): 34.
  (amata)
Kaj Savonius, 1976, Havaintoja Länsi-Lapin perhosfaunasta kesällä 1976, Baptria 1(2): 35-40.
 
Baptria 1976  nro 3-4
Kauri Mikkola, 1976, Sää ja perhosten vaellukset kesällä 1976, Baptria 1(3-4): 45-51.
Vesa Varis, 1976, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 1(3-4): 51-57.
Henry Holmberg, 1976, Perizoma minorata norvegica (Prout) Utsjoelta, Baptria 1(3-4): 57.
Esko Suomalainen, 1976, Cochylis hybridella tavattu Suomessa, Baptria 1(3-4): 58.
Osmo Peltonen, 1976, Keräilytuloksia Mäntyharjulta 1976, Baptria 1(3-4): 59-60.
Harry Krogerus, 1976, Keräilytuloksia Lohjalta-Karjalohjalta 1976, Baptria 1(3-4): 61.
Juhani Lokki, Esko Suomalainen & Anssi Saura, 1976, Solenobia triquetrella Hb. - pussikehrääjän evoluutiosta,
  Baptria 1(3-4): 62-66.
 
 
Baptria 1977  nro 1
Olli Lehto, 1977, Israelin päiväperhosista, Baptria 2(1): 1-3.
Kauri Mikkola, 1977, Perhosten suojelun mahdollisuudet ja WWF:n uhanalaisten lajien luettelo,
  Baptria 2(1): 4-7.
Vesa Varis, 1977, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 2(1): 7.
Jukka Jalava, 1977, Maalle uusi laji: Elachista krogeri, Svensson 1976, Baptria 2(1): 8.
Juhani Itämies, 1977, Hydraecia nordstroemin Horke ja Amphipoea lucensin (Frr.)
  ravintokasveista, Baptria 2(1): 33-34.
Kauri Mikkola, 1977, Thera variata Schiff. - Th. albonigrata Höfer, Baptria 2(1): 34-35.
Anon., 1977, Korjauksia, Baptria 2(1): VIII.
 
Baptria 1977  nro 2
Ingvar Svensson, 1977, Senaste förändringar i den svenska lepidopterafaunan, Baptria, 2(2): 41-52.
Walter Hackman, 1977, Perhosten valokuvaaminen, Baptria 2(2): 53-54.
Kauri Mikkola, 1977, Kolme peruutettavaa perhoshavaintoa, Baptria 2(2): 55.
  (tages, brumata, sepium)
Juhani Lokki, 1977, Oeneis jutan esiintymisestä ja perinnöllisestä muuntelusta, Baptria 2(2): 56.
 
Baptria 1977  nro 3
Harry Krogerus, 1977, Kaksi Suomelle uutta pikkuperhoslajia, Baptria 2(3): 61-63.
  (Teleiodes flavimaculella, Pterophorus fuscolimbatus, tridactylus)
Vesa Varis, 1977, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 2(3): 63-64.
Antti Aalto, 1977, Pikkuperhoskokous Lammin biologisella asemalla, Baptria, 2(3): 69-70.
 
Baptria 1977  nro 4
Erkki M. Laasonen, 1977, Lapin havainnot 1977, Baptria 2(4): 73-76.
Kauri Mikkola, 1977, Sää ja perhosten vaellukset kesällä 1977, Baptria 2(4): 77-81.
Harry Krogerus, 1977, Keräilytuloksia Lohjalta-Karjalohjalta 1977, Baptria 2(4): 82-83.
Ilkka Jalas, 1977, Perhosten runsaussuhteet, Baptria 2(4): 84-87.
Osmo Peltonen, 1977, Keräilytuloksia Mäntyharjulta 1977, Baptria 2(4): 87-89.
Vesa Varis, 1977, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 2(4): 90-92.
 
   
 
 
Baptria 1978  nro 1
Hannu Saarenmaa, 1978, Havaintoja Keski-Lapin perhosista (Fjärilsiakttagelser i mellersta Lappland),
  Baptria 3(1): 1-5.
Harry Krogerus, 1978, Kunniajäsenemme Adolf Nordman on kuollut (Föreningens hedersmedlem
  Adolf Nordman till minnes), Baptria 3(1): 19.
Henrik Bruun, 1978, Maalle uusia lajeja: Peribatodes secundaria (Schiff.), Baptria 3(1): 20.
Jukka Jalava, 1978, Kaksi maalle uutta pikkuperhoslajia: Monochroa palustrella (Douglas) (Gelechidae),
 
Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer) (Elachistidae), Baptria 3(1): 20-21.
Henrik Bruun, 1978, Poliobrya umovii (Ev.) löydöt Pohjois-Euroopasta (fynd av Poliobrya umovii i
  norra Europa), Baptria 3(1): 22-23.
 
Baptria 1978  nro 2
Erkki Haukioja, 1978, Tunturimittarin (Oporinia autumnata) biologiasta (Om fjällmätarens (O. autumnata)
  biologi, Baptria 3(2): 37-39.
Kari Soveri, 1978, Perhosten valokuvaaminen, työvälineitä ja tekniikkaa (Fotografering av fjärilar,
  arbetsredskap och teknik), Baptria 3(2): 40-45.
Vesa Varis, 1978, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 3(2): 55.
Kauri Mikkola, 1978, Valokuvaus perhostutkimuksen apuvälineenä (Fotografering som hjälpmedel
  för fjärilsforskning), Baptria 3(2): 58-59.
 
Baptria 1978  nro 3
Esko Suomalainen, 1978, Porvoon ulkosaariston Långörin perhosfaunasta (Fjärilsfaunan på
  långören i Borgå yttre skärgård), Baptria 3(3): 65-68.
Kauri Mikkola, 1978, Ensimmäinen eurooppalainen perhoskongressi sekä keräilyhavaintoja Ranskasta ja
  Israelista (Den första europeiska fjärilskongressen), Baptria 3(3): 69-72.
Jukka Jalava, 1978, Maalle uusia lajeja: Caryocolum proximum (Haworth, 1828) (Gelechiidae) (Ny för Finland),
  Baptria 3(3): 76-77. (blandellum, petrophilon, fraternellum)
Henry Holmberg, 1978, Kaksi maalle uutta suurperhoslajia: Orthosia miniosa (D & S, 1775),
 
Horisme aemulata (Hübner, 1813) (Två för landet nya storfjärilar), Baptria 3(3): 78-79.
 
Baptria 1978  nro 4
Erkki M. Laasonen, 1978, Yhteenveto Itä-Lapin perhoshavainnoista kesällä 1978 (Sammandrag av
  fjärilsiakttagelser i östra Lappland sommaren 1978), Baptria 3(4): 81-83.
Kaj Savonius, 1978, Länsi-Lapin perhosfauna kesällä 1978 (Fjärilfaunan i västra Lappland 1978),
  Baptria 3(4): 84-88.
Esko Suomalainen, 1978, Tohtori Ernst Urbahn valittu Suomen perhostutkijain seuran ensimmäiseksi
  ulkomaiseksi kunniajäseneksi, Baptria 3(4): 89.
Vesa Varis, 1978, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 3(4): 89-91.
Kauri Mikkola, 1978, Cryphia ereptricula (Tr.) todettu Suomesta (... konstaterad i Finland),
  Baptria 3(4): 92-93.
Sakari Kerppola, 1978, Maalle uusia lajeja: Autographa mandarina (Freyer, 1846) (Ny art för Finland),
  Baptria 3(4): 94-95.
Sakari Kerppola, 1978, Aethes francillana, Aeth. beatricella, Baptria 3(4): 96.
 
 
Baptria 1979  nro 1
Kauri Mikkola, 1979, Sää ja hyönteisten vaellukset kesällä 1978 (Väderläken och insektvandringarna
  sommaren 1978), Baptria 4(1): 1-10.
Katri Tiittanen, 1979, Tuhoeläinten esiintyminen 1978, Baptria 4(1): 10.
Harry Krogerus, 1979, Fjärilsiaktagelser i Lojo-Karislojo 1978 (perhoshavaintoja Lohjalta-Karjalohjalta 1978),
  Baptria 4(1): 12-13.
Osmo Peltonen, 1979, Keräilytuloksia Mäntyharjulta 1978 (Insamlingsresultat från Mäntyharju),
  Baptria 4(1): 14-16.
 
Baptria 1979  nro 2
Juhani Itämies, 1979, Havaintopyyntö Aethes fennicanasta (Fynduppgifter av), Baptria 4(2): 21.
  (biologian kuvaus)
Esko Sarkkinen, 1979, Oulun seudun suurperhosfaunasta (Uleåborgstraktens fjärilfauna), Baptria 4(2): 22-23.
Kauri Mikkola, 1979, Melanismikokous 1979-03-14, Baptria 4(2): 24-25.
Jaakko Karvonen, 1978, Tietoja yksivärisistä Hepiolus fusconebulosus -yksilöistä, Baptria 4(2): 25.
Jorma Kyrki, 1979, Itä-Fennoskandialle uusi Elachista unifasciella -ryhmän laji (En för Ostfennoskandien
  ny art av
E. u. -gruppen), Baptria 4(2): 26-27. (sp., cingillella)
Juhani Itämies & Jorma Kyrki, 1979, Mompha n. sp.:n elintavoista (Om levnadsvanor hos ...),
  Baptria 4(2): 26-27.
Vesa Varis, 1978, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 4(2): 34.
 
Baptria 1979  nro 3
Martti Attila ja Henry Holmberg, 1979, Perhoshavaintoja Kuusamosta kesällä 1979 (Fjäriliakttagelser från
  Kuusamo sommaren 1979), Baptria 4(3): 45-49.
Erkki M. Laasonen, 1979, Itä-Lapin perhoset heinäkuussa 1979 (Östra Lapplands fjärilar i juli 1979),
  Baptria 4(3): 50-51.
Kaj Savonius, 1979, Länsi-Lapin perhosfauna kesällä 1979 (Västra Lapplands fjärilfauna 1979),
  Baptria 4(3): 61-65.
Harry Krogerus, 1979, Fjärilsiakttagelser i Kenya (Perhoshavaintoja Keniasta), Baptria 4(3): 66-67.
 
Baptria 1979  nro 4
Kauri Mikkola, 1979, Sää ja hyönteisten vaellukset kesällä 1979 (Väderläken och insektvandringarna
  sommaren 1979), Baptria 4(4): 69-76.
Osmo Peltonen, 1979, Keräilytuloksia Mäntyharjulta 1979 (Insamlingsresultat från Mäntyharju),
  Baptria 4(4): 79-82.
Vesa Varis, 1979, Tiedonantoja - meddelanden, Baptria 4(4): 82-85.